Informacja o działalności Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie

  Informacja o działalności Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie

  Informacja o działalności Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie

  Urząd Skarbowy w Hrubieszowie                                                      

  Siedziba Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie znajduje się przy ulicy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11 w Hrubieszowie.

  Na czele urzędu stoi naczelnik, który podlega dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Naczelnikowi pomagają zastępcy oraz pracownicy. Urząd Skarbowy w Hrubieszowie jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej.

  Dostępność architektoniczna

  Budynek Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie posiada odrębne wejście umożliwiające wjazd osobom niepełnosprawnym bezpośrednio do sali obsługi interesantów. Przed budynkiem urzędu znajduje się wydzielone miejsce parkingowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Urzędzie Skarbowym w Hrubieszowie poprzez wykorzystywanie środków wspierających komunikowanie się.

  Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą kontaktować się z urzędem poprzez:

  W kontakcie z urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo skorzystania usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN). Usługa ta jest realizowana po uprzednim powiadomieniu, które powinno być przekazane do urzędu co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych). 

  Powiadomienie może zostać przesłane w jeden z następujących sposobów:

  • pisemnie na adres: Urząd Skarbowy w Hrubieszowie, ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11, 22-500 Hrubieszów;

  • mailem na adres: sekretariat.us.hrubieszow@mf.gov.pl;

  • faksem na nr 84 696 63 65.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.10.2020 Data publikacji: 29.05.2015 10:15 Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2020 10:28
  Autor: Natalia Darmochwał-Janik Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Bożena Birska-Gnyp