Numery kont bankowych

  Numery kont bankowych

  Numery kont bankowych

  Konta bankowe dla dochodów scentralizowanych  

  Wpłaty związane m.in. z rozliczaniem należności celnych, podatkowych, opłat i dopłat oraz innych dochodów rozliczanych centralnie, należy przekazywać na poniższe konta Urzędu Skarbowego w Nowym Targu:

  • opłata paliwowa

  09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  PL 09 1010 1270 0008 2413 9130 0000

  • zabezpieczenia gotówkowe jednorazowe,
  • zabezpieczenia generalne celne i akcyzowe,
  • z tytułu dobrowolnego poddania się odpowiedzialności,
  • kaucje,
  • opłaty i kary za przejazd pojazdów nienormatywnych,
  • dopłata do gier hazardowych,
  • zaliczki na WIA i WIT.

  14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  PL 14 1010 1270 0008 2413 9120 0000

  Rodzaj wpłaty Numer konta
  • cło,
  • podatek VAT od importu wynikający ze zgłoszeń celnych,
  • decyzje i postanowienia,
  • mandaty,
  • kary pieniężne,
  • kary porządkowe,
  • kary grzywny,
  • koszty postępowania,
  • opłaty za udostępnianie danych,
  • opłaty za udzielenie zezwoleń,
  • deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług (zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług),
  • koszty wytworzenia podatkowych znaków akcyzy (zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym).

  25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  PL 25 1010 1270 0008 2422 3100 0000

  • podatek akcyzowy krajowy,
  • podatek akcyzowy z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego
  • podatek akcyzowy z tytułu importu,
  • podatek od gier,
  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek VAT od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych (deklaracje VAT-14),
  • kwoty stanowiące wartość podatkowych znaków akcyzy,
  • należności za legalizacyjne znaki akcyzy

  84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Nr rachunku w standardzie IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego

  PL 84 1010 1270 0008 2422 2400 0000

  Kod SWIFT identyfikujący NBP: NBPLPLPW - światowy kod stworzony do identyfikacji instytucji finansowych i kredytowych, będący identyfikatorem w operacjach międzybankowych.

  Konta bankowe Izby Administracji Skarbowej w Lublinie:

  1. Rachunek – wydatków 05 1010 1339 0000 2622 3000 0000 – NBP O/O Lublin;
  2. Rachunek – dochodów 52 1010 1339 0000 2622 3100 0000– NBP O/O Lublin;
  3. Rachunek – sum depozytowych, służący do gromadzenia wadiów i zabezpieczeń należytego wykonania umów, bilonu wyjętego z automatów i środków pieniężnych, w stosunku do których trwają postępowania sądowe w sprawach nie podjętych depozytów 41 1010 1339 0000 2613 9120 0000– NBP O/O Lublin;

  Informacje o rachunkach bankowych dla poszczególnych izb administracji skarbowej są dostępne na ich stronach internetowych.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.03.2017 Data publikacji: 01.03.2017 13:55 Data ostatniej modyfikacji: 14.05.2021 15:55
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej Osoba publikująca: Jacek Czajka Osoba modyfikująca: Michał Deruś