Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Regulamin organizacyjny

  Organizacja Izby Administracji Skarbowej została określona Regulaminem Organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej w Lublinie nadanym przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie.
   
  Na czele Izby Administracji Skarbowej stoi Dyrektor powoływany i odwoływany z tej funkcji przez Ministra Rozwoju i Finansów. Kieruje on pracą Izby za pośrednictwem Zastępców, których powołuje Szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
   
  Naczelnicy wydziałów i kierownicy innych komórek organizacyjnych kierują ich pracami na podstawie przyznanych uprawnień, w ramach kompetencji nadanych poszczególnym pionom organizacyjnym Izby Administracji Skarbowej.
   
  Szczegółowe kompetencje przypisane do określonych funkcji, znajdujących się w strukturze organizacyjnej Izby Administracji Skarbowej, określa regulamin organizacyjny.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.03.2017 Data publikacji: 06.03.2017 15:21 Data ostatniej modyfikacji: 28.11.2019 13:52
  Autor: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Magdalena Wierzejska Osoba modyfikująca: Monika Daniel
  Rejestr zmian