«Powrót

Farmaceutyki z przemytu

Farmaceutyki z przemytu

Farmaceutyki z przemytu

Kilkanaście opakowań medykamentów w siatkowym worku
Kilkadziesiąt ampułek leży na czarnej folii
  • Funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej udaremnili na drogowym przejściu granicznym w Terespolu przemyt 800 ampułek farmaceutyków popularnych m.in. wśród kulturystów i osób uprawiających sporty siłowe. 
  • Nielegalne medykamenty próbowały wwieźć do Polski dwie obywatelki Białorusi.

Funkcjonariusze lubelskiej Służby Celno-Skarbowej z Pierwszego Referatu Prewencji prowadzili na drogowym przejściu granicznym w Terespolu kilkugodzinną akcyjną kontrolę ukierunkowaną na zwalczanie przestępczości akcyzowej, w tym przemytu papierosów. Takie prewencyjne kontrole funkcjonariusze z tej komórki prowadzą zarówno na ternie kraju, jak też na przejściach granicznych.

Jedna kontrola dała nietypowy wynik – dwie podróżne z Białorusi (matka i córka) nie miały co prawda niedozwolonych wyrobów akcyzowych, ale próbowały przemycić do Polski hurtowe ilości farmaceutyków. Każda miała ukryte pod odzieżą wierzchnią po 400 ampułek preparatu popularnego m.in. wśród kulturystów i osób uprawiających sporty siłowe i wyczynowe. Środek może wpływać na szybszą regenerację i dotlenienie mięśni oraz poprawiać ogólną  wydolność organizmu.

Łącznie funkcjonariusze zajęli 800 ampułek specyfiku.

Białorusinki przyznały się do przemytu. Wyjaśniły, że leki przewożą jako prezenty dla rodziny. Funkcjonariusze wszczęli przeciwko nim postępowania karne skarbowe. Za przemyt kobiety odpowiedzą przed sądem.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne podróżny ma prawo przewozić pięć najmniejszych opakowań leku na własne potrzeby. Za naruszenie przepisów ustawa przewiduje grzywnę, karę ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Prowadzone przez Referat Prewencji kontrole zakończyły się też ujawnieniem u trzech podróżnych łącznie 356 paczek papierosów. To ilości zdecydowanie odbiegające od obowiązujących norm przywozowych –  zgodnie z przepisami w ruchu osobowym podróżny może legalnie wwieźć na teren Unii Europejskiej 40 szt. papierosów (czyli 2 paczki).