«Powrót

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Fundusze Europejskie - Infrastruktura i Środowisko

Fundusze Europejskie - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska

Informacje ogólne:

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I – zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działania 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej
w budynkach, Poddziałania 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej  w budynkach publicznych, Izba Administracji Skarbowej w Lublinie podpisała 3 umowy o dofinansowanie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

 1. Umowa nr POIS.01.03.01-00-0036/16-00 z dnia 07.04.2017 r., projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Administracji Skarbowej województwa lubelskiego",
 2. Umowa na POIS.01.03.01-00-0026/17-00 z dnia 22.03.2019 r., projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego – 6 budynków, II edycja",
 3. Umowa na POIS.01.03.01-00-0014/17-00 z dnia 18.06.2019 r., projekt pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego – 3 budynki, II edycja",

W ramach wymienionych umów Izba Administracji Skarbowej w Lublinie realizuje termomodernizację 15 budynków województwa lubelskiego, z czego w wyniku przeprowadzonych w latach 2017÷2020 robót budowlanych poddano termomodernizacji łącznie 12 obiektów o powierzchni użytkowej
19 144,90 m2 oraz zrealizowano założenia projektowe, dotyczące uzyskania wskaźników rezultatu bezpośredniego, potwierdzone badaniami i wynikami otrzymanymi na podstawie przeprowadzonych audytów ex-post.

Do dnia 30.06.2021 r. zakończona zostanie termomodernizacja ostatnich 3 obiektów.

Oprócz efektów energetycznych, ekologicznych oraz ekonomicznych, przeprowadzone roboty termomodernizacyjne przyczyniły się do polepszenia funkcjonalności i estetyki budynków, zwiększenia komfortu pracy użytkowników i zwiększenia wartości rynkowej nieruchomości.

Fundusze Europejskie - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska

I edycja - 6 budynków

W ramach umowy nr POIS.01.03.01-00-0036/16-00 z dnia 07.04.2017 r., projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Administracji Skarbowej województwa lubelskiego" zrealizowano w latach 2017 – 2019 termomodernizację 6 obiektów o lokalizacjach:

 1. Urząd Skarbowy w Biłgoraju, ul. Kościuszki 78, 22-400 Biłgoraj;
 2. Urząd Skarbowy w Krasnymstawie, ul. Rzeczna 5, 22-300 Krasnystaw;
 3. Urząd Skarbowy w Hrubieszowie, ul. 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK 11, 22-500 Hrubieszów;
 4. Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej, ul. Prosta 19, 21-500 Biała Podlaska;
 5. Urząd Skarbowy w Lubartowie, ul. Mickiewicza 6, 21-100 Lubartów;
 6. Urząd Skarbowy w Łukowie, ul. Międzyrzecka 72a, 21-400 Łuków

W ramach realizacji umowy nr POIS.01.0301-00-0036/16-00 z dnia 07.04.2017 r. wykonano następujący zakres robót termomodernizacyjnych:

Lp.

Wyszczególnienie wykonanych prac

Jednostka

Łączna ilość – dla 6 budynków

1

docieplenie ścian zewnętrznych

[m2]

4 864,5

2

docieplenie stropodachów

[m2]

2 339,9

3

wymiana stolarki okiennej

[m2]

1 111,8

4

wymiana drzwi zewnętrznych

[m2]

60,73

5

wymiana instalacji c.o. (ilość grzejników)

[szt.]

557

6

wymiana kotła

[kpl.]

2

7

wykonanie wentylacji z odzyskiem ciepła

[kpl.]

1

8

modernizacja oświetlenia wewnętrznego

[kpl.]

6

Łączny koszt projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Administracji Skarbowej województwa lubelskiego" wyniósł: 4 743 199,48 zł, z czego 883 690,99 zł sfinansowane zostało z budżetu państwa, natomiast pozostała kwota – 3 859 508,49 zł ze środków Unii Europejskiej. 

Efekty termomodernizacji:

Urząd Skarbowy w Hrubieszowie  - BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI

Urząd Skarbowy w Hrubieszowie - BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI

Urząd Skarbowy w Biłgoraju   - BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI

Urząd Skarbowy w Biłgoraju  - BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie    - BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI

Urząd Skarbowy w Krasnymstawie  - BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI

Urząd Skarbowy w Lubartowie - BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI

Urząd Skarbowy w Lubartowie - BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI

Urząd Skarbowy w Łukowie - BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI

Urząd Skarbowy w Łukowie - BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej - BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI

Urząd Skarbowy w Białej Podlaskiej - BUDYNEK PO TERMOMODERNIZACJI

Fundusze Europejskie - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska

II edycja - 6 budynków

W ramach umowy nr POIS.01.03.01-00-0026/17-00 z dnia 22.03.2019 r.,  projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego –
6 budynków, II edycja" zrealizowano w latach 2019 – 2020 termomodernizację kolejnych 6 obiektów o lokalizacjach:

 1. Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, ul. Sądowa 5; 20-027 Lublin;
 2. Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie, ul. Narutowicza 56, 20-016 Lublin;
 3. Urząd Skarbowy w Parczewie, ul. Żabia 2a; 21-200 Parczew;
 4. Urząd Skarbowy w Zamościu, ul. Kilińskiego 82; 22-400 Zamość;
 5. Lubelski Urząd Celno – Skarbowy w Białej Podlaskiej, biuro w Zamościu, ul. Kilińskiego 86, 
  22-400 Zamość;
 6. Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim, ul. Rolnicza 17; 22-600 Tomaszów Lubelski.

W ramach realizacji umowy nr POIS.01.0301-00-0026/17-00 z dnia 22.03.2019 r. wykonano następujący zakres robót termomodernizacyjnych:

Lp.

Wyszczególnienie wykonanych prac

Jednostka

Łączna ilość – dla 6 budynków

1

docieplenie ścian zewnętrznych

[m2]

6257,2

2

docieplenie stropodachów

[m2]

1528,4

3

wymiana stolarki okiennej

[m2]

1289,85

4

wymiana drzwi zewnętrznych

[m2]

81,28

5

wymiana instalacji c.o. (ilość grzejników)

[szt.]

335

6

wymiana kotła

[kpl.]

2

7

modernizacja oświetlenia wewnętrznego

[kpl.]

6

Łączny koszt projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego – 6 budynków , II edycja"  wyniósł: 7 309 316,78 zł, z czego 1 809 844,10 zł sfinansowane zostało z budżetu państwa, natomiast pozostała kwota – 5 499 472,68 zł ze środków Unii Europejskiej.

Efekty termomodernizacji:

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie

Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

Urząd Skarbowy w Parczewie

Urząd Skarbowy w Parczewie

Urząd Skarbowy w Zamościu, ul. Kilińskiego 82

Urząd Skarbowy w Zamościu, ul. Kilińskiego 82

Lubelski Urząd Celno – Skarbowy w Białej Podlaskiej, biuro w Zamościu, ul. Kilińskiego 86

Lubelski Urząd Celno – Skarbowy w Białej Podlaskiej, biuro w Zamościu, ul. Kilińskiego 86

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

Urząd Skarbowy w Tomaszowie Lubelskim

Fundusze Europejskie - Rzeczpospolita Polska - Unia Europejska

III edycja - 3 budynki

W ramach realizacji umowy nr POIS.01.03.01-00-0014/17-00, projektu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego – 3 budynki, II edycja" od dnia 18.06.2019 r. realizowana jest  termomodernizacja 3 budynków Izby Administracji Skarbowej województwa lubelskiego, o lokalizacjach:

 1. Urząd Skarbowy w Chełmie, ul. Obłońska 20a, 22-100 Chełm;
 2. Urząd Skarbowy w Janowie Lubelskim , ul. Wojska Polskiego 32, 23-300 Janów Lubelski;
 3. Urząd Skarbowy w Zamościu, ul. Podgroble 1, 22-400 Zamość.

Planowany przewidywany termin zakończenia realizacji projektu: 30.06.2021 r.

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 791 118,96 zł, z czego 2 369 621,49 zł sfinansowane zostanie z budżetu środków europejskich, natomiast 421 497,47 zł z budżetu państwa. Do realizacji w roku 2021 pozostało 295 290,78 zł, z czego współfinansowanie z budżetu UE wynosi: 250 995,27 zł.

bip

Informacje o publikacji dokumentu

 
Data utworzenia: 09.03.2021 Data publikacji: 09.03.2021 12:47 Data ostatniej modyfikacji: 21.03.2021 12:17
Autor: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Monika Daniel Osoba modyfikująca: Michał Deruś
Rejestr zmian