Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego (SNU) Mariusz Twardziszewski
  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (SZN1) Alicja Kupczyńska
  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (SZN2) Marta Czyżyk
   

  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Skarbowego w dostępnym Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 14:33 Data ostatniej modyfikacji: 13.03.2017 12:38
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Marta Szpakowska
  Rejestr zmian