Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bankowe urzędu prowadzone są przez NBP O/O w Lublinie

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 88 1010 1339 0137 2322 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT - 38 1010 1339 0137 2322 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 - 85 1010 1339 0137 2322 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych, opłata za wydanie kserokopii dokumentów - 79 1010 1339 0137 2322 2700 0000
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie - 62 1010 1339 0137 2313 9120 0000

  Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O Bydgoszcz:

  • Karta podatkowa KP, podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, podatek od spadków i darowizn SD - 81 1010 0055 0200 6040 0007 0000

  Właściciel rachunku: Pierwszy Urząd Skarbowy w Bydgoszczy
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 24.11.2015 Data publikacji: 24.11.2015 10:45 Data ostatniej modyfikacji: 09.12.2015 12:19
  Autor: Naczelnik US w Chełmie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik
  Rejestr zmian