Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  Postawa prawna: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz 1824).

  Osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się (niedosłysząca, głucha, niewidoma), zwana dalej „osobą uprawnioną", ma prawo korzystania w kontaktach z Urzędem Skarbowym w Chełmie z pomocy osoby przybranej, tj. osoby, która ukończyła 16 lat i została przez nią wybrana. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.

  Urząd zapewnia możliwość korzystania przez osoby uprawnione z pomocy pracownika przeszkolonego zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

  Osoby uprawnione mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności:

  • poczty elektronicznej, e-mail: sekretariat.us.chelm@mf.gov.pl,
  • faksu: 82 564-33-31,
  • skrzynki podawczej Urzędu na platformie usług administracji publicznej e-PUAP.

  Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do naczelnika urzędu.

  Piktogram: niepełnosprawniUdogodnienia architektoniczne

  1. Na parkingu Urzędu zostało wydzielone miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych – klientów Urzędu, które zostało odpowiednio oznakowane.

  2. Wejście do budynku Urzędu posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją narządów ruchu poruszających się na wózku inwalidzkim.

  3. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się przed salą obsługi klienta, na parterze Urzędu. Wyposażona jest w uchwyty ułatwiające osobom niepełnosprawnym korzystanie z nich.

  Udogodnienia w zakresie obsługi osób niepełnosprawnych

  1. Pracownicy pracujący na sali obsługi interesantów są zobowiązani do zwracania uwagi między innymi na osoby niepełnosprawne mające ograniczone możliwości poruszania się, które w miarę możliwości powinny być obsłużone poza kolejnością lub, jeżeli jest to możliwe, na odrębnym stanowisku obsługi.
  2. W przypadku przybycia osoby niepełnosprawnej, ze względu na otrzymane przez nią wezwanie, pracownicy schodzą do podatnika i obsługują go na parterze na sali obsługi podatnika. Nie ma potrzeby przemieszczania się po piętrach budynku.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 27.05.2015 Data publikacji: 27.05.2015 13:06 Data ostatniej modyfikacji: 17.07.2020 10:32
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Chełmie Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Bożena Birska-Gnyp