Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Numery rachunków bankowych

  Rachunki bankowe urzędu prowadzone przez NBP O/O w Lublinie:

  • Podatek dochodowy od osób prawnych CIT - 29 1010 1339 0239 9522 2100 0000
  • Podatek od towarów i usług VAT - 76 1010 1339 0239 9522 2200 0000
  • Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT-5, PIT-5L, podatek dochodowy zryczałtowany, podatek od wynagrodzeń PIT-4, podatek od umów-zleceń, rozliczenia roczne PIT 36-37, PIT-36L, PIT-38 - 26 1010 1339 0239 9522 2300 0000
  • Opłata uiszczana na rachunek organu podatkowego za udostępnienie informacji komornikom sądowym, opłata za wypis z Rejestrów Zastawów Skarbowych - 20 1010 1339 0239 9522 2700 0000
  • Rachunek bankowy Organu Egzekucyjnego - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie – 03 10 10 1339 0239 9513 9120 0000

  Rachunek bankowy urzędu prowadzony przez NBP O/O w Bydgoszczy:

  • Podatek od umów cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa PCC, SD, KP – 36 1010 0055 0200 6050 0007 0000
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 15.05.2015 07:42 Data ostatniej modyfikacji: 16.12.2015 12:38
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego w Hrubieszowie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Natalia Darmochwał-Janik
  Rejestr zmian