«Powrót

Wojewódzkie podsumowanie XV edycji Konkursu BCC „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Wojewódzkie podsumowanie XV edycji Konkursu BCC „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

Wojewódzkie podsumowanie XV edycji Konkursu BCC „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy”

wspólne zdjęcie uczestników spotkania
Wręczenie dyplomu dla NUS w Kraśniku

14 lipca 2017 roku w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie odbyło się wojewódzkie podsumowanie tegorocznego konkursu „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy". XV edycja konkursu BCC oraz Ministerstwa Finansów w bieżącym roku okazała się bardzo owocna dla urzędów skarbowych województwa lubelskiego. Do lubelskiej Loży BCC wpłynęło ponad 2000 ankiet od przedsiębiorców, którzy dokonali oceny pracy urzędów skarbowych.
Podobnie jak w latach ubiegłych odbyło się wojewódzkie spotkanie podsumowujące Konkurs BCC „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy". W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele przedsiębiorców i pracodawców, naczelnicy urzędów skarbowych województwa lubelskiego oraz Zastępcy Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie: - Pani Hanna Sysa i Zbigniew Kryk.
Zaproszonych gości przywitała Pani Dyrektor Hanna Sysa, dziękując Pani Kanclerz oraz naczelnikom za zaangażowanie w tegoroczną edycję konkursu. Następnie głos zabrała Pani Mira Gałan Kanclerz Lubelskiej Loży BCC, która podsumowała konkurs i omówiła wyniki tej edycji. Pani Kanclerz zaznaczyła, że ze względu na dużą ilość ankiet należało dokonać precyzyjnej analizy pracy urzędów, uwzględniając zarówno liczbę pracowników jak i liczbę podatników rozliczających się w danym urzędzie skarbowym. Dopiero taka analiza pozwoliła na dokonanie wyboru urzędu pretendującego do miana urzędu przyjaznego. W tegorocznej edycji konkursu przedsiębiorcy złożyli ponad 2000 ankiet. Po analizie do grona finalistów ogólnopolskiego konkursu zostały zgłoszone następujące urzędy skarbowe:

  • Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, który uzyskał 15 086 pkt,
  •  Urząd Skarbowy w Krasnymstawie, który uzyskał 8 912 pkt oraz
  • Urząd Skarbowy we Włodawie, który uzyskał 6 628 pkt.
  • Urząd Skarbowy w Kraśniku, który uzyskał 6 282 pkt.

W gronie finalistów znalazł się również Urząd Skarbowy w Łukowie i Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim, które zostały ocenione przez przedsiębiorców Siedleckiej Loży BCC. Urząd Skarbowy w Łukowie jest jednym z nielicznych w kraju, który certyfikat „Urząd Skarbowy Przyjazny Przedsiębiorcy" otrzymuje od pierwszej edycji konkursu.
Pani Mirosława Gałan Kanclerz Lubelskiej Loży BCC oraz Pani Hanna Sysa Zastępca Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie wręczyły dyplomy naczelnikom wszystkich urzędów, które poddały się ocenie przedsiębiorców.
W imieniu finalistów oraz uhonorowanych urzędów skarbowych podziękował Pan Roman Dobrzyński – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kraśniku. Nadmienić należy, że US w Kraśniku po raz pierwszy otrzymał ten zaszczytny laur.
Uczestnicy spotkania zastali zapoznani z prezentacją poświęconą Krajowej Administracji Skarbową. Rzecznik prasowy Marta Szpakowska omówiła strukturę oraz zadania Krajowej Administracji Skarbowej.
W imieniu przedsiębiorców głos zabrał Jan Brożek, który podsumował dzisiejsze spotkanie słowami zachęty do dalszej współpracy ułatwiającej funkcjonowanie zarówno przedsiębiorcom jak i urzędom skarbowym.