Telefony

  Telefony

  Telefony

  Działy Egzekucji Administracyjnej

  • tel. 81 464 24 50

  Obsługa deklaracji AKC-U/S (samochody osobowe)

  • tel. 81 464 22 31
  • tel. 81 464 22 40

  Obsługa deklaracji elektronicznych AKC-U/S (samochody osobowe)

  • tel. 81 464 22 40
  • tel. 691 401 021

  Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

  • litery A,  E,  H, I, L, Ł, O, T, Z, Ź, Ż ,U   tel. 81 464 22 66
  • litery D,  F, G, J, M, N, P, R, S               tel. 81 464 22 58
  • litery  B, C, Ć, K, W                               tel. 81 464 23 27

                                                               

  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

  • tel. 81 464 22 75
  • tel. 81 464 22 63
  • tel. 81 464 22 09

  Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych (postępowania podatkowe)

  • tel. 81 464 22 64
  • tel. 81 464 22 99
  • tel. 81 464 22 11
  • tel. 81 464 22 57
  • tel. 81 464 22 08

  Podatek dochodowego od osób prawnych (CIT)

  • czynności sprawdzające
   • tel. 81 464 22 76
   • tel. 81 464 22 65
  • postępowania podatkowe
   • tel. 81 464 22 08
   • tel. 81 464 22 57

  Podatek dochodowy pobierany przez płatników będących osobami prawnymi

  • tel. 81 464 22 76

  Postępowanie podatkowe w podatku VAT (bez obsługi deklaracji)

  • tel. 81 464 24 38
  • tel. 81 464 24 36 

  Rejestracja podatników

  • zgłoszenia identyfikacyjne/aktualizacja (ZAP-3, NIP-2, NIP-7, NIP-8)
   • tel. 81 464 22 60
   • tel. 81 464 22 71
   • tel. 81 464 23 04
  • rejestracja VAT (VAT-R, VAT-Z)
   • tel. 81 464 22 60
   • tel. 81 464 22 71
   • tel. 81 464 23 04
  • profil zaufany
   • tel. 81 464 22 60
   • tel. 81 464 22 71
   • tel. 81 464 22 79
   • tel. 81 464 23 04
  • pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1, UPL-1P)
   • tel. 81 464 22 60
   • tel. 81 464 22 71
   • tel. 81 464 22 79
   • tel. 81 464 23 04
  • przyjmowanie deklaracji (ZAP-3, NIP-2, NIP-7, NIP-8, NIP-5W, VAT-R, VAT-Z) stanowisko nr 14 sala obsługi
   • tel. 81 464 22 85

  Udzielanie informacji instytucjom zewnętrznym

  • tel. 81 464 24 11

  Kierownik działu

  • tel. 81 464 22 28

  Podatek od nabycia spadku i zasiedzenia

  • tel. 81 464 22 39
  • tel. 81 464 23 03

  Podatek od nabycia darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności

  • tel. 81 464 22 70

  Podatek od czynności cywilnoprawnych

  • akty notarialne i płatnicy
   • tel. 81 464 22 67
   • tel. 81 464 22 72
  • deklaracje PCC-3
   • tel. 81 464 22 89

  Rozliczenia podatku VAT podmiotów, których nazwiska/nazwy rozpoczynają się na litery A,H,I,J,K,O,S,T,U,V,X,Y,Z,Ź,Ż

  • tel. 81 464 22 10
  • tel. 81 464 22 12
  • tel. 81 464 22 14
  • tel. 81 464 22 17
  • tel. 81 464 22 21
  • tel. 81 464 22 68

  Rozliczenia podatku VAT osób fizycznych i spółek nie będących osobami prawnymi, których nazwiska/nazwy rozpoczynają się na litery B, C, Ć, D ,E ,F ,G ,L ,Ł, M, N ,P ,R ,Q

  • tel. 81 464 22 05
  • tel. 81 464 22 07
  • tel. 81 464 22 14
  • tel. 81 464 22 17

  Czynności sprawdzające JPK_VAT

  • tel. 81 464 23 05
  • tel. 81 464 23 06

  Wydawanie zaświadczeń o dochodach i o prowadzeniu działalności gospodarczej

  • tel. 81 464 22 83

  Obsługa informacji podsumowujących VAT-UE,  wnioski VAT-REFUND

  • tel. 81 464 22 13

  Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu

  • tel. 81 464 22 24

  Wydawanie zaświadczeń i wypisów z Rejestru Zastawów Skarbowych 

  • tel. 81 464 24 70

  Kasy rejestrujące

  • tel. 81 464 22 01

  Czynności sprawdzające w zakresie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych VIES, VAT-REFUND

  • tel. 81 464 22 13

  Karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, ryczałt od przychodów osób duchownych, podatek dochodowy pobierany przez płatników będących osobami fizycznymi

  • litery A, B, D, E, F, G, I, K, L, Ł, M, O
   • tel. 81 464 22 20
  • litery C, H, J, N, P, R, S, T, U, W, Z
   • tel. 81 464 22 77

  Podatek dochodowy od przychodów/dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych

  • tel. 81 464 22 54

  Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od 1 maja 2004 r.

  • tel. 81 464 22 08

  Rachunkowość

  • podatek dochodowy osób nieprowadzących działalności gospodarczej
   • tel. 81 464 22 37
  • podatek CIT, PIT-4
   • tel. 81 464 23 00
  • podatek dochodowy od prowadzących działalność gospodarczą na litery E, F, J, Ł, M, P, R, T
   • tel. 81 464 22 46
  • podatek dochodowy od prowadzących działalność gospodarczą na litery B, C, Ć, I, K, N, O, U, V, W, Y, Z, Ż, Ź
   • tel. 81 464 22 47
  • podatek dochodowy od prowadzących działalność gospodarczą na litery A, D, G, H, L, S, Ś
   • tel. 81 464 23 35
  • podatek VAT osoby fizyczne na litery A, H, I-Ł, O, R-Ź
   • tel. 81 464 22 38
  • podatek VAT - SPÓŁKI, oraz osoby fizyczne na litery: B-G, P
   • tel. 81 464 22 81
  • podatek VAT osoby fizyczne na litery F, M, N
   • tel. 81 464 22 55
  • podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, karta podatkowa KP, spadki i darowizny SD
   • tel. 81 464 22 48
  • grzywny GK, przepadek korzyści majątkowych WKP
   • tel. 81 464 22 25

  Dział Wsparcia SWW

  • tel. 81 464 22 53
  • tel. 81 464 22 43

  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB-1)

  • tel. 81 464 22 83
  • tel. 81 464 22 24
  • tel. 81 464 22 82

  Drugi Referat Obsługi Bezpośredniej (SOB-2)

  • tel. 81 464 22 31
  • tel. 81 464 22 40
  • tel. 81 464 22 01

  Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-2)

  • tel. 81 464 22 64
  • tel. 81 464 22 99
  • tel. 81 454 22 08
  • tel. 81 464 22 11

  Trzeci Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-3)

  • tel. 81 464 24 38
  • tel. 81 464 24 36

  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM) 

  • tel. 81 464 22 67
  • te;. 81 464 22 03

  Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier (SPA)

  • tel. 81 464 24 19
  • tel. 81 464 24 13
  • tel. 81 464 24 17
  • tel. 81 464 24 18
  • tel. 81 464 24 20

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich (SEW-1)

  • tel. 81 464 24 69
  • tel. 81 464 24 50

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich (SEW-2) 

  • tel. 81 464 24 43
  • tel. 81 464 24 63

  Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE-1)

  • tel. 81 464 24 50

  Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE-2) 

  • tel. 81 464 24 50
  • tel. 81 464 24 41
  • tel. 81 464 24 28

  Pierwszy Dział Rachunkowości (SER-1)

  • tel. 81 464 22 46
  • tel. 81 464 22 81
  • tel. 81 464 23 01

  Drugi Dział Rachunkowości (SER-2) 

  • tel. 81 464 23 00
  • tel. 81 464 22 48
  • tel. 81 464 22 37

  Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1) 

  • tel. 81 464 22 66
  • tel. 81 464 22 58
  • tel. 81 464 22 56
  • tel. 81 464 23 27
  • tel. 81 464 22 61

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2)

  • tel. 81 464 22 75
  • tel. 81 464 22 22
  • tel. 81 464 22 13

  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3)

  • tel. 81 464 22 10
  • tel. 81 464 22 12
  • tel. 81 464 22 14
  • tel. 81 464 22 17
  • tel. 81 464 22 21
  • tel. 81 464 22 68

  Czwarty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-4)

  • tel. 81 464 22 05

  Piąty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-5)

  • tel. 81 464 22 20
  • tel. 81 464 22 54
  • tel. 81 464 62 20
  • tel. 81 464 22 76
  • tel. 81 464 22 77

  Szósty Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-6)

  • tel. 81 464 24 10
  • tel. 81 464 24 11

  Siódmy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-7)

  • tel. 81 464 23 05
  • tel. 81 464 23 06

  Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej i Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKP-1)

  • tel. 81 464 24 02
  • tel. 81 464 24 03

  Drugi Dział Kontroli Podatkowej i Wymiany Informacji Międzynarodowej (SKP-2)

  • tel. 81 464 24 01
  • tel. 81 464 24 04
  • tel. 81 464 24 05
  • tel. 81 464 24 09

  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników (SKI)

  • tel. 81 464 22 60
  • tel. 81 464 22 71
  • tel. 81 464 23 04
  • tel. 81 464 22 28

  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK)

  • tel. 81 464 22 78
  • tel. 81 464 22 79
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 13:22 Data ostatniej modyfikacji: 06.05.2021 14:00
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Magdalena Wierzejska