Telefony

  Telefony

  Telefony

  Działy Egzekucji Administracyjnej 81 464-24-50

  Obsługa deklaracji AKC-U/S (samochody osobowe) 81 46-42-231, 81 464-22-40

  Obsługa deklaracji elektronicznych AKC-U/S (samochody osobowe) 81 464-22-40

  Podatek dochodowy od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej:
  litery A,  E,  H, I, L, Ł, O, T, Z, Ź, Ż ,U   81 464-22-66
  litery D,  M,  R                                        81 464-22-58
  litery B,C, Ć, S, Sz, Ś, W, X,Y, V          81 464-22-56
  litery  F, G, J, K, N, P                             81 464-23-27
  Kierownik referatu    81 464-22-61

  Podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 81 464-22-75, 81 464-22-63, 81 464-22-09

  Podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych (postępowania podatkowe) 81 464-22-64, 81 464-22-99,81 81 464-22-11, 81 464-22-57, 81 464-22-08

  Podatek dochodowego od osób prawnych (CIT)
      • czynności sprawdzające: 81 464-22-76, 81 464-22-65,
      • postępowania podatkowe: 81 464-22-08, 81 464-22-57

  Podatek dochodowy pobierany przez płatników będących osobami prawnymi 81 464-22-76

  Postępowanie podatkowe w podatku VAT (bez obsługi deklaracji) 81 464-24-38, 81 464-24-36 

  Rejestracja podatników:
      • zgłoszenia identyfikacyjne/aktualizacja (ZAP-3, NIP-2, NIP-7, NIP-8) 81 464-22-60, 81 464-22-71, 81 464-23-04,
      • rejestracja VAT (VAT-R, VAT-Z) 81 464-22-60, 81 464-22-71, 81 464-23-04,
      • profil zaufany 81 464-22-60, 81 464-22-71, 81 464-22-79, 81 464-23-04,
      • pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji (UPL-1, UPL-1P) 81 464-22-60, 81 464-22-71, 81 464-22-79, 81 464-23-04,
      • przyjmowanie deklaracji (ZAP-3, NIP-2, NIP-7, NIP-8, NIP-5W, VAT-R, VAT-Z) stanowisko nr 14 sala obsługi 81 464-22-85
  Udzielanie informacji instytucjom zewnętrznym 81 464-24-11
  Kierownik działu 81 464-22-28

  Podatek od nabycia spadku i zasiedzenia 81 464-22-39, 81 464-23-03

  Podatek od nabycia darowizny i nieodpłatnego zniesienia współwłasności 81 464-22-70

  Podatek od czynności cywilnoprawnych
      • akty notarialne i płatnicy 81 464-22-67, 81 464-22-72
      • deklaracje PCC-3 81 464-22-89

  Rozliczenia podatku VAT podmiotów, których nazwiska/nazwy rozpoczynają się na litery: A,H,I,J,K,O,S,T,U,V,X,Y,Z,Ź,Ż 81 464-22-10, 81 464-22-12, 81 464-22-14, 81 464-22-17, 81 464 22 21, 81 464 22 68

  Rozliczenia podatku VAT osób fizycznych i spółek nie będących osobami prawnymi, których nazwiska/nazwy rozpoczynają się na litery: B, C, Ć, D ,E ,F ,G ,L ,Ł, M, N ,P ,R ,Q 81 464-22-05, 81 464-22-07, 81 464-22-14, 81 464-22-17

  Czynności sprawdzające JPK_VAT  81 464-23-05, 81 464-23-06

  Wydawanie zaświadczeń o dochodach i o prowadzeniu działalności gospodarczej 81 464-22-83

  Obsługa informacji podsumowujących VAT-UE,  wnioski VAT-REFUND 81 464-22-13

  Wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu 81 464-22-24

  Wydawanie zaświadczeń i wypisów z Rejestru Zastawów Skarbowych 81-464-24-70

  Kasy rejestrujące 81 464-22-01

  Czynności sprawdzające w zakresie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych VIES, VAT-REFUND 81 464-22-13

  Karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany, ryczałt od przychodów osób duchownych, podatek dochodowy pobierany przez płatników będących osobami fizycznymi:
      • litery A, B, D, E, F, G, I, K, L, Ł, M, O 81 464-22-20;
      • litery C, H, J, N, P, R, S, T, U, W, Z 81 464-22-77

  Podatek dochodowy od przychodów/dochodów z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych 81 464-22-54

  Zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym poniesionych od dnia 1.05.2004 r. 81 464-22-08

  Rachunkowość:
      • podatek dochodowy osób nieprowadzących działalności gospodarczej 81 464-22-37
      • podatek CIT, PIT-4 81 464-23-00
      • podatek dochodowy od prowadzących działalność gospodarczą na litery E, F, J, Ł, M, P, R, T 81 464-22-46
      • podatek dochodowy od prowadzących działalność gospodarczą na litery B, C, Ć, I, K, N, O, U, V, W, Y, Z, Ż, Ź 81 464-22-47
      • podatek dochodowy od prowadzących działalność gospodarczą na litery A, D, G, H, L, S, Ś  81 464-23-35
      • podatek VAT osoby fizyczne na litery:A, H, I - Ł, O, R - Ź 81 464-22-38
      • podatek VAT - SPÓŁKI, oraz osoby fizyczne na litery: B – G, P  81 464-22-81
      • podatek VAT osoby fizyczne na litery:F, M, N 81 464-22-55
      • podatek od czynności cywilnoprawnych PCC, karta podatkowa KP, spadki i darowizny SD 81 464-22-48
      • grzywny GK, przepadek korzyści majątkowych WKP 81 464-22-25

   

  Dział Wsparcia SWW 81 464-22-53, 81 464-22-43
  Pierwszy Dział Obsługi Bezpośredniej SOB-1 81 464-22-83; 81464-22-24; 81 464-22-82
  Drugi Referat Obsługi Bezpośredniej SOB-2 81 464-22-31, 81 464-22-40, 81 464-22-01
  Drugi Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-2 81 464-22-64, 81 464-22-99, 81 454-22-08, 81 464-22-11
  Trzeci Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług SPV-3 81 464-24-38, 81 464-24-36
  Dział Podatków Majątkowych i Sektorowych SPM 81 464-22-67, 81 464-22-03
  Dział Podatku Akcyzowego i Podatku od Gier SPA 81 464-24-19, 81 464-24-13, 81 464-24-17, 81 464-24-18, 81 464-24-20

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich SEW-1 81-464-24-69, 81 464-24-50

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich SEW-2 81 464-24-43, 81 464-24-63
  Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-1 81 46-42-450
  Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej SEE-2 81 464-24-50, 81 464-24-41, 81 464-24-28
  Pierwszy Dział Rachunkowości SER-1 081 464-22-46, 81 464-22-81, 81 464-23-01
  Drugi Dział Rachunkowości SER-2 81 464-23-00, 81 464-22-48, 81 464-22-37
  Pierwszy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-1 81 464-22-66, 81 464-22-58, 81 464-22-56, 81 464-23-27, 81 464-22-61
  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-2 81 464-22-75, 81 464-22-22, 81 464-22-13
  Trzeci Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-3 81 464-22-10, 81 464-22-12, 81 464-22-14, 81 464-22-17, 81 464-22-21, 81 464-22-68
  Czwarty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-4 81 464-22-05
  Piąty Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-5 81 464-22-20, 81 464-22-54, 81 464-62-20, 81 464-22-76, 81 464-22-77
  Szósty Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-6 81 464-24-10, 81 464-24-11
  Siódmy Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających SKA-7 81 464-23-05, 81 464-23-06
  Pierwszy Dział Kontroli Podatkowej i Wymiany Informacji Międzynarodowej SKP-1 81 46-42-402, 81 46-42-403
  Drugi Dział Kontroli Podatkowej i Wymiany Informacji Międzynarodowej SKP-2 81 464-24-01, 81 464-24-04, 81 464-24-05,81 464-24-09,
  Dział Identyfikacji i Weryfikacji Poprawności Rejestracji Podatników SKI 81 464-22-60, 81 464-22-71, 81 464-23-04, 81 464-22-28
  Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych SKK 81 464-22-78, 81 464-22-79

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 13:22 Data ostatniej modyfikacji: 29.06.2020 09:58
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Monika Chilczuk-Chybowska