Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 poz. 1824.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej;
  • wysyłanie faxów.

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019, poz 1172 ze zm.), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie należy kierować bezpośrednio do naczelnika urzędu.

  Piktogram: niepełnosprawniBariery architektoniczne

  Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, które mają ograniczone możliwości poruszania się, obsługiwane są w sali nr 1 na parterze, przy wydzielonym stanowisku. Te osoby powinny wcześniej podać cel przybycia pracownikowi obsługującemu biuro podawcze lub pracownikowi służby ochrony Urzędu i poczekać na przybycie pracownika Urzędu, właściwego dla załatwianej sprawy.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.05.2015 Data publikacji: 29.05.2015 12:29 Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2020 13:28
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Monika Daniel