Informacja o działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie

  Informacja o działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie

  Informacja o działalności Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie

  Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie                                               

  Siedziba Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie znajduje się przy ulicy Sądowej 5 w Lublinie.

  Na czele urzędu stoi naczelnik, który podlega dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Naczelnikowi pomagają zastępcy oraz pracownicy. Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej.

  Dostępność architektoniczna

  Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. Osoby niepełnosprawne, które mają ograniczone możliwości poruszania się, obsługiwane są w sali nr 1 na parterze budynku.

  Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie poprzez wykorzystywanie środków wspierających komunikowanie się.

  Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą kontaktować się z urzędem poprzez:

  W kontakcie z urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo skorzystania usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN). Usługa ta jest realizowana po uprzednim powiadomieniu, które powinno być przekazane do urzędu co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych). 

  Powiadomienie może zostać przesłane w jeden z następujących sposobów:

  • pisemnie na adres: Pierwszy Urząd Skarbowy w Lublinie, ul. Sądowa 5, 20-027 Lublin;

  • mailem na adres: sekretariat.1us.lublin@mf.gov.pl;

  • faksem na nr 81 464 23 12.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 06.10.2020 Data publikacji: 29.05.2015 10:29 Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2020 10:14
  Autor: Natalia Darmochwał-Janik Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Bożena Birska-Gnyp