Kierownictwo

  Kierownictwo

  Kierownictwo

  Naczelnik Urzędu Skarbowego (SNU) Mariusz Pociupany
  Pierwszy Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (SZN1)
  Drugi Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (SZN2) Tomasz Pliszka
  Trzeci Zastępca Naczelnika Urzędu Skarbowego (SZN3) Dariusz Kordula

   


  Szczegółowe zakresy kompetencji kierownictwa zostały ustalone w regulaminie organizacyjnym urzędu skarbowego dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Regulamin organizacyjny

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 13:00 Data ostatniej modyfikacji: 12.05.2020 11:08
  Autor: Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Marta Szpakowska
  Rejestr zmian