Załatwianie spraw w Urzędzie

  Załatwianie spraw w Urzędzie

  Załatwianie spraw w Urzędzie

  Uwaga!

  Zachęcamy do korzystania z elektronicznych usług. W wyjątkowych sytuacjach, w których nie można załatwić sprawy przez e-usługi, możliwa jest wizyta w urzędach skarbowych:

  • poniedziałek od 7:30 do 18:00
  • wtorek - piątek od 7:30 do 14:30

   

  Bezpośrednia obsługa interesantów odbywa się na parterze budynku Urzędu przy ul. Sądowej 5 w następującym zakresie:

  • wpłaty gotówkowe – punkt kasowy – stanowiska nr 10 i 11 od godz. 7:30 do godz. 15:00
  • wydawanie druków i formularzy podatkowych – stanowiska nr 21, 22, 23 (w okresie od stycznia do końca kwietnia również na stanowisku nr 20)
  • wydawanie druków NIP i ZAP–3, przyjmowanie zgłoszeń identyfikacyjnych i aktualizacyjnych osób fizycznych, aktualizacja NIP, przyjmowanie zgłoszeń rejestracyjnych i aktualizacyjnych podatników i płatników, wydawanie potwierdzeń zgłoszenia VAT–5 (NIP-8, NIP-7, VATR, VATZ, NIP-2, ZAP-3, NIP-5W) – stanowisko nr 14 – tel. 81 46 42 285
  • wydawanie druków formularzy PCC–3 – stanowisko nr 17 – tel. 81 4642289
  • prowadzenie ewidencji kas rejestrujących, wydawanie zawiadomień o zarejestrowaniu kasy rejestrującej oraz wydawanie decyzji o zwrocie ulgi za kasę rejestrującą:

  – pok. 212 – tel. 81 46 42 232 – kierownik
  – stanowiska nr 15 i 16 – tel. 81 46 42 201

  wydawanie zaświadczeń
  a) o prowadzonej działalności gospodarczej, formie opodatkowania, o wysokości osiągniętego dochodu, przychodu, obrotu, poniesionej straty, certyfikatów rezydencji oraz certyfikatów przedsiębiorcy (dla potrzeb VAT) – stanowiska nr 1 – 4 – tel. 81 46 42 283
  b) o zaległościach podatkowych i niezaleganiu w podatkach – stanowiska nr 5 – 7 – tel. 81 46 42 224
  c) z zakresu płatności podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) – stanowisko nr 17 – tel. 81 46 42 289

  Poza salą obsługi w godz. 7:30 do godz. 15:30 (poniedziałek–piątek) załatwiane są sprawy z zakresu:

  Przy ul. Sądowej 5:

  1. udzielanie informacji instytucjom zewnętrznym:

  • pok. 214 – tel. 81 46 42 215

  2. podatku od spadków i darowizn:

  • pok. 104 – tel. 81 46 42 269 – kierownik
  • pok. 105 – tel. 81 46 42 270 – darowizny
  • pok. 103 – tel. 81 46 42 240 – podatek od czynności cywilnoprawnych (akty notarialne)
  • pok. 106 – tel. 81 46 42 267 – podatek od czynności cywilnoprawnych (akty notarialne)
  • pok. 107 – tel. 81 46 42 303 – spadki
  • pok. 108 – tel. 81 46 42 203 – spadki
  • pok. 126 – tel. 81 46 42 239 – spadki

  3. podatku dochodowego od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej (czynności sprawdzające – PIT-37, PIT-38, PIT-36 bez działalności gospodarczej):

  • pok. 112 – tel. 81 46 42 261 – kierownik
  • pok. 114 – tel. 81 46 42 266 – litery A, B, C, Ć, D, E, H, I, L, Ł, M, O, T
  • pok. 115 – tel. 81 46 42 258 – litery P, R
  • pok. 117 - tel. 81 46 42 327 - litery F, G, J, K, N
  • pok. 118 – tel. 81 46 42 256 – litery S, Ś, U, W, Y, Z, Ż, Ź

  4. podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą (czynności sprawdzające – PIT-36, PIT-36L, najem zasady ogólne):

  • pok. 314 – tel. 81 46 42 204 – kierownik
  • pok. 109 – tel. 81 46 42 222 – litery B, J, K, O, U, V, X, Y, Ź, Ż
  • pok. 110 – tel. 81 46 42 263 – litery A, I, G, M, P, T, Z
  • pok. 122 – tel. 81 46 42 275 – litery C, D, E, F, H, L, Ł, N, R, S, Ś, W

  5. zryczałtowanych form opodatkowania (czynności sprawdzające i postępowania podatkowe):

  • pok. 116 – tel. 81 46 42 265 – kierownik

  a) podatek dochodowy z odpłatnego zbycia nieruchomości i niektórych praw majątkowych (PIT-23, PIT-39) – w pokojach:

  • pok. 123 – tel. 81 46 42 276 – litery A-Ł
  • pok. 125 – tel. 81 46 42 220 – litery M-Z

  b) karta podatkowa, działy specjalne produkcji rolnej, osoby duchowne, PIT-4 – osoby fizyczne, spółki osobowe, (PIT-16A, PIT-19A), ryczałt ewidencjonowany (PIT-28) – w pokojach:

  • pok. 119 – tel. 81 46 42 254 – litery B, C, D, E, F, H, J, K, S, U
  • pok. 124 – tel. 81 46 42 277 – litery A, G, I, L, Ł, M, N, O, P, R, T, Y, W, Z

  6. podatku dochodowym od osób fizycznych – podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, podatnicy nieprowadzący działalności gospodarczej, nieujawnione źródła przychodów (postępowania podatkowe):

  • pok. 312 – tel. 81 46 42 257 – kierownik
  • pok. 313 – tel. 81 46 42 264 – litery: A, B, C, D, E, F, G, H, L, Ł, M, N, O, P, R
  • pok. 317 – tel. 81 46 42 299 – litery: I, J, K, S, Ś, Sz, T, U, W, Z, Ź, Ż

  7. podatku dochodowego od osób prawnych, PIT-4R – osoby prawne (czynności sprawdzające, postępowania podatkowe):

  • pok. 319 – tel. 81 46 42 305 – kierownik
  • pok. 305 – tel. 81 46 42 306
  • pok. 308 – tel. 81 46 42 208

  8. podatku od towarów i usług :
  a) czynności sprawdzające: osoby fizyczne, spółki osobowe, osoby prawne:

  • pok. 306 – tel. 81 46 42 210 – kierownik
  • pok. 315 – tel. 81 46 42 205 – kierownik
  • pok. 301 – tel. 81 46 42 217 - osoby fizyczne – litery: A, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż; spółki osobowe - litery: V, W, X, Y, Z, Ź, Ż
  • pok. 302 – tel. 81 46 42 214 – osoby fizyczne – litery: Sk-Sz, Ś; spółki osobowe - litery: H, S, Ś
  • pok. 316 – tel. 81 46 42 212 – osoby fizyczne – litery: J, K, S-Sj; spółki osobowe - litery: I, J, K,T
  • pok. 320 – tel. 81 46 42 221 – osoby fizyczne – litery: H, I, O, T, U; spółki osobowe - litery: A, O, U
  • pok. 303 – tel. 81 46 42 268 – osoby prawne – litery: A, H, I, J, K, O, S, Ś, T, U, V, W, X, Y, Z, Ź, Ż.
  • pok. 309 – tel. 81 46 42 207 – osoby fizyczne – litery: Mici-koniec, L, Ł, Pił-koniec, R; spółki osobowe – litery: N,R
  • pok. 304 – tel. 81 46 42 202 – osoby fizyczne – litery: G; spółki osobowe – litery: B,G; osoby prawne – litery: B, C, Ć, D, E, G, R
  • pok. 318 – tel. 81 46 42 219 – osoby fizyczne – litery: N, Pa-Pil; spółki osobowe – litery: M; osoby prawne – litery: F, L, Ł, M, N, P, Q
  • pok. 321 – tel. 81 46 42 218 – osoby fizyczne – litery: B, C, Ć, D, E, F, Ma-Mich; spółki osobowe – litery: C, Ć, D, E, F, L, P, Q
  • b) postępowania podatkowe: osoby prawne, osoby fizyczne, spółki osobowe:
  • pok. 307 – tel. 81 46 42 209 – kierownik
  • pok. 300 – tel. 81 46 42 211

  c) czynności sprawdzające w zakresie rozliczania transakcji wewnątrzwspólnotowych (VIES, VAT-UE):

  • pok. 111 – tel. 81 46 42 213 i 81 46 42 313

  d) postępowania podatkowe i czynności sprawdzające w zakresie zwrotu niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym VZM (MDM):

  • pok. 319 – tel. 81 46 42 305 – kierownik
  • pok. 308 – tel. 81 46 42 208

  9. rachunkowości podatkowej podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą:

  • pok. 213 – tel 81 46 42 301 – kierownik
  • pok. 222 – tel 81 46 42 247 – litery B, C, Ć, I, K, N, O, U, V, W, Y, Z, Ź, Ż
  • pok. 223 – tel 81 46 42 335 – litery A, D, G, H, L, S, Ś
  • pok. 224 – tel 81 46 42 246 – litery E, F, J, Ł, M, P, R, T
  • pok. 220 – tel 81 46 42 255 – PIT-23, PIT-39, VZM

  10. rachunkowości podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych płatnik PIT-4, PIT-8A, podatku dochodowego od osób prawnych CIT, podatku płaconego w formie karty podatkowej KP, podatku od czynności cywilnoprawnych PCC, podatku od spadków i darowizn SD oraz podatku od osób duchownych PPD, rachunkowości budżetowej:

  • pok. 221 – tel. 81 46 42 259 – kierownik
  • pok. 206 – tel. 81 46 42 300 – PIT-4, PIT-8A, CIT
  • pok. 207 – tel. 81 46 42 237 – PIT-37, PIT-38
  • pok. 209 – tel. 81 46 42 225 – rachunkowość budżetowa
  • pok. 211 – tel. 81 46 42 248 – PCC, SD, KP, PPD
  • 11. rachunkowości podatkowej podatków pośrednich (VAT):
  • pok. 213 – tel 81 46 42 301 – kierownik
  • pok. 210 – tel 81 46 42 238 – litery: I, J, K, Ł, O, S, Ś, T, V, W, Y, Z, Ź, Ż
  • pok. 219 – tel 81 46 42 281 – litery: A, B, C, D, E, F, G, H, L, M, N, P, R, U, spółki

  12. karnych skarbowych:

  • pok. 310 – tel. 81 46 42 278 – kierownik
  • pok. 311 – tel. 81 46 42 278

  Przy ul. I Armii Wojska Polskiego 3:

  1. egzekucji administracyjnej:

  • pok. 302 – tel. 81 46 42 475 – kierownik
  • pok. 303 – tel. 81 46 42 476 – kierownik

  2. spraw wierzycielskich (ulgi w spłacie zobowiązań, orzekanie o odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe, zabezpieczenie zobowiązań, zastawy):

  • pok. 215 – tel. 81 46 42 465 – kierownik
  • pok. 214 – tel. 81 46 42 464
  • pok. 219 – tel. 81 46 42 469
  • pok. 220 – tel. 81 46 42 470

  3. spraw wierzycielskich (wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych, zabezpieczanie spłaty zobowiązań – w tym hipoteki, postępowania naprawcze i upadłościowe), przepadki korzyści majątkowych i nawiązki, monitorowanie przedawnień zaległości:

  • pok. 114 – tel. 81 46 42 444 – kierownik
  • pok. 113 – tel. 81 46 42 443 – osoby prawne, przepadki korzyści majątkowe i nawiązki
  • pok. 115 – tel. 81 46 42 445 – litery K, M, O, P, R, S, T, U, W, Z
  • pok. 213 – tel. 81 46 42 463 – litery A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, Ł, N, spółki cywilne, jawne i komandytowe, monitorowanie przedawnień zaległości

  4. kontroli podatkowej:

  • pok. 001 – tel. 81 46 42 401 – kierownik
  • pok. 002 – tel. 81 46 42 402 – kierownik

  5. oświadczeń majątkowych i dochodów z nieujawnionych źródeł:

  • pok. 010 – tel. 81 46 42 410 – kierownik
  • pok. 011 – tel. 81 46 42 411

   

  Korespondencję przyjmuje:
  I. W budynku Urzędu przy ul. Sądowej:

  1.  biuro podawcze znajdujące się na parterze (stanowiska nr 21, 22, 23) w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – piątek 7:30 – 15:30 z zastrzeżeniem korespondencji wymienionej w pkt. b-d
  2.  wydzielone stanowisko znajdujące się na I piętrze w zakresie przyjmowania deklaracji, podań i pism oraz zaświadczeń dotyczących nabycia tytułem spadku lub zasiedzenia w godzinach: poniedziałek – piątek 7:30 – 15:30
  3. stanowisko nr 14, Sala Nr 2 w zakresie przyjmowania deklaracji NIP-8, NIP-7, VATR, VATZ, NIP-2, ZAP-3, NIP-5W w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00 (w godzinach 15:30 – 18:00 – nie jest dokonywane potwierdzenie profilu zaufanego na platformie ePUAP), wtorek – piątek 7:30 – 15:30
  4. stanowisko nr 17, Sala Nr 2 w zakresie przyjmowania deklaracji dotyczących podatku od czynności cywilnoprawnych ( PCC-3) oraz przyjmowanie zgłoszeń SD – Z2 dotyczących nabycia tytułem darowizny w godzinach: poniedziałek 7:30 – 18:00, wtorek – piątek  7:30 – 15:30

  II. Punkt Obsługi Podatników w Świdniku, Świdnik, ul. Niepodległości 19 w godzinach: poniedziałek – piątek 08:00 – 15:00 (przerwa od godziny 11:00 do 11:30) – tel. 81 46 82 940

   

  SKARGI I WNIOSKI

  Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie przyjmuje w sprawie skarg i wniosków w godz. 15:00 – 16:30 w poniedziałki w pok. nr 200.
  Telefoniczne zgłoszenia przyjmowane są pod numerem tel. (81) 464- 23- 10, (81) 464- 23- 11.

  Petycje, skargi i wnioski obywateli oraz organizacji społecznych dotyczące w szczególności:

  1. zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
  2. naruszenia praworządności lub interesów skarżących, a także
  3. przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw, zgłaszane do:


  Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Lublinie
  ul. Szeligowskiego 24
  20-833 Lublin


  Skargi i wnioski dotyczące działania Urzędów Skarbowych województwa lubelskiego i Izby Administracji Skarbowej w Lublinie przyjmowane są w siedzibie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie przy ul. Szeligowskiego 24, w każdy poniedziałek w godzinach 7.30 - 17.00 we wtorki, środy, czwartki i piątki - w godzinach od 7.30 - 15. 30 w Sekretariacie Izby Administracji Skarbowej w Lublinie  lub telefonicznie tel. (81) 452-23-00 lub (81) 452-23-82.

   

  Krajowy Telefon Interwencyjny Krajowej Administracji Skarbowej (KTI KAS)

  Krajowy Telefon Interwencyjny KAS jest scentralizowanym kanałem komunikacji służącym przyjmowaniu od naszych podatników informacji na temat:

  • naruszeń przepisów prawa podatkowego,
  • naruszeń przepisów prawa celnego,
  • opinii dotyczących funkcjonowania Krajowej Administracji Skarbowej.

  Numer Krajowego Telefonu Interwencyjnego Krajowej Administracji Skarbowej oraz adres internetowy są jednolite na terenie całego kraju. 
  Całodobowy bezpłatny telefon interwencyjny: 800 060 000
  adres e-mail: powiadom_kas@mf.gov.pl
  Zarówno telefon interwencyjny, jak i adres e-mail umożliwiają całkowicie anonimowe przekazanie informacji.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.09.2016 Data publikacji: 05.09.2016 10:35 Data ostatniej modyfikacji: 14.09.2020 13:12
  Autor: Naczelnik Urzędu Skarbowego Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Monika Daniel
  Rejestr zmian