«Powrót

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Odpowiedzialność w prawie podatkowym.

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Odpowiedzialność w prawie podatkowym.

XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa - Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Odpowiedzialność w prawie podatkowym.

Na zdjęciu cztery osoby siedzące za stołem konferencyjnym, dyrektor IAS w Lublinie trzyma mikrofon w ręce.
Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego prowadzi wykład stojąc z mikrofonem w ręce.
Widok sali konferencyjnej z uczestnikami spotkania, na drugim planie za stołem konferencyjnym siedzą trzej prelegenci, w tle na ekranie wyświetlana jest prezentacja.

W dniach 6-7 czerwca 2019 roku w Hotelu Mały Rzym w Sandomierzu odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu Stanowienie i stosowanie prawa podatkowego w Polsce. Odpowiedzialność w prawie podatkowym.

 

Organizatorami konferencji byli: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie, Zakład Prawa Finansowego i Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie oraz Fundacja Bezpieczeństwo Gospodarcze Polski. Program konferencji obejmował dwie sesje, podczas których wygłoszono 15 referatów. Po każdej sesji odbywał się prowadzony przez moderatora panel dyskusyjny, który obejmował nie tylko pytania kierowane do prelegentów i ich odpowiedzi, ale także ogólną debatę dotyczą problematyki danej sesji.

 

Część I Sesji I zatytułowanej Odpowiedzialność podatkowa w ogólnym prawie podatkowym poprowadziła prof. dr hab. Wanda Wójtowicz. W tej części wystąpili: Krzysztof Kandut, sędzia WSA w Gliwicach z referatem pt. „Odpowiedzialność w prawie podatkowym", dr hab. Dominik Mączyński, prof. Uniwersytetu Adam Mickiewicza w Poznaniu z referatem pt. „Wina jako przesłanka odpowiedzialności w prawie podatkowym" oraz dr Piotr Stanisławiszyn z Uniwersytetu Opolskiego z referatem pt. „Odpowiedzialność w prawie podatkowym a odpowiedzialność w prawie karnym skarbowym w świetle ostatnich nowelizacji - czyli dokąd zmierza ustawodawca".

 

W części II sesji I moderatorem była dr hab. Jolanta Szołno-Koguc, prof. Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. W tej częsci wystąpili: dr hab. Artur Mudrecki, prof. Akademii Leona Koźmińskiego, sędzia NSA z referatem pt. „Problematyka przedawnienia w najnowszych uchwałach NSA", dr hab. Leszek Bielecki, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie z referatem „Wykonywanie zobowiązań solidarnych (odpowiedzialność solidarna) w projekcie ustawy Ordynacja podatkowa" oraz dr Edgar Drozdowski, z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z referatem pt. „Odpowiedzialność podatkowa osób trzecich a zasada zdolności płatniczej".

 

W ostatniej części konferencji moderowanej przez dr Adama Zdunka z Urzędu Skarbowego w Łęcznej referaty wygłosili:

Ewa Michna, sędzia WSA w Krakowie „Odpowiedzialność (byłych) członków zarządu-rozkład ciężaru dowodu przesłanek ekskulpacyjnych - uwagi na tle orzecznictwa sądów administracyjnych", Alicja Sarna, doradca podatkowy Partner w MDDP „Odpowiedzialny organ podatkowy – czy zasada zaufania jeszcze istnieje?" oraz Piotr Buława, adwokat, doktorant Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, „Oddłużenie a odpowiedzialność podatnika".

 

Następnego dnia w Sesję II zatytułowaną Odpowiedzialność w szczegółowym prawie podatkowym moderowała Ewa Michna, sędzia WSA w Krakowie. Referaty wygłosili: dr Artur Krukowski, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie „Wzajemne relacje podatków majątkowych i podatku od towarów i usług a odpowiedzialność podatkowa", dr Krzysztof Radzikowski z Uniwersytetu Warszawskiego „Quasi-solidarna odpowiedzialność zbywcy i nabywcy jako cecha konstrukcyjna VAT i akcyzy (zagadnienia teoretycznoprawne) ", Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, sędzia NSA „Podatkowa grupa kapitałowa - podatnik jak każdy inny".

 

W ostatniej części konferencji, którą poprowadziła dr hab. Beata Kucia-Guściora, z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II wystąpili: Łukasz Koba, doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, z referatem „Odpowiedzialność za raportowanie schematów podatkowych na gruncie polskich przepisów podatkowych", dr hab. Monika Münnich z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II z referatem „Wpływ kryterium racjonalności na zakres odpowiedzialności podatnika w ustalaniu kosztów uzyskania przychodów ".

 

Kończąc XI Konferencję Organizatorzy zaprosili uczestników na kolejną XII Konferencję Stanowienie i Stosowanie Prawa Podatkowego w Polsce w czerwcu 2020 roku.