Telefony

  Telefony

  Telefony

   

  Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie

  tel. 81 535-04-77

   

  Naczelnik (SNU) 81 535-04-54

  Pierwszy Zastępcza Naczelnika (SZN-1) 81 535-04-50

  Drugi Zastępca Naczelnika (SZN-2) 81 535-04-43

   

   

  Wieloosobowe Stanowisko Sekretariatu (SWS) 81 535-04-25

  Sekretariat 81 535-04-77

  Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK) 81 535-04-46, 81 535-04-45

  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich (SEW-1) 81 535-04-60

  Upadłości, przedawnienia, decyzje o zabezpieczeniu 81 535-04-60

  Upomnienia 81 535-04-61

  Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE-1) 81 535-04-30, 81 535-04-22, 81 535-04-27

  Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE-2) 81 535-04-23, 81 535-04-26, 81 535-04-79, 81 535-04-00

  Referat Zarządzania Dokumentami (SZD) 81 535-04-25

  Kancelaria 81 535-04-76

  Biuro Podawcze na Sali obsługi klienta 81 535-04-13

   

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-1) 81 535-04-55

  Podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości 81 535-04-39

  Postępowania podatkowe w zakresie podatku dochodowego 81 535-04-35

  Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 81 535-04-44

  Drugi Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-2) 81 535-04-62

  Postępowania podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług (VAT) 81 535-04-62, 81 535-04-65

  Postępowania podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług (VAT). Przeniesienie odpowiedzialności na spadkobierców. 81 535-04-59

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM) 81 535-04-42

  Podatek od czynności cywilnoprawnych 81 535-04-47
  Podatek od spadków i darowizn 81 535-04-67
  Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn 81 535-04-16

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich (SEW-2) 81 535-04-57

  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 81 535-04-57, 81 535-04-90

  Pierwszy Dział Rachunkowościj (SER-1) 81 535-04-95
  Rachunkowość podatkowa dot. osób fizycznych i prawnych PIT-4R, PIT8AR 81 535-04-95

  Rachunkowość podatkowa dot.: VAT osoby fizyczne i prawne, podatek dochodowy od osób prawnych, karta podatkowa /KP/, osoby duchowne /PPD/, podatek od sprzedaży nieruchomości /PIT-23, PIT-39/ 81 535-04-49

  Rachunkowość podatkowa dot.: Ryczałt /PPE/, zasady ogólne, podatek liniowy /PIT-36, 36L/, spadki i darowizny /SD/, podatek od czynności cywilno-prawnych /PCC/ 81 535-04-70

  Drugi Dział Rachunkowości (SER-2) 81 535-04-51

  Rachunkowość podatkowa dot.: Zajęcia Wierzytelności dotyczące PIT-37 81 535-04-51

  Rachunkowość podatkowa dot.: Osoby fizyczne nieprowadzące dział. gosp.PIT-37, PIT-38 81 535-04-98

  Rachunkowość podatkowa dot.: Sumy do wyjaśnienia, Zwrot VZM 81 535-04-68

   

  Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB) 81 535-04-02

  VAT 23, kasy fiskalne 81 535-04-01

  E-Deklaracje 81 535-04-06

  Zaświadczenia 81 535-04-15

   

  Referat Identyfikacji i Weryfikacji poprawności Rejestracji Podatników (SKI) 81 535-04-28

  Rejestracja, potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP 81 535-04-19

   

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1) 81 535-04-56

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wg liter: E, Ł, M, U 81 535-04-56

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wg liter:H, P, J, Ś,W, V, Z, Ź, Ż, 81 535-04-37

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wg liter: Kr-Kż, L, N, R, C, Ć, G, T, F, Ka-Kp, O, Q, Y 81 535-04-38

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wg liter:I, S, X, A, B, D 81 535-04-41

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2) 81 535-04-86

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku VAT wg liter: S, 81 535-04-86

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku VAT wg liter: E, I, K, N, 81 535-04-78

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku VAT wg liter: C, D, G, J, Ł, P, R, Sz, T, V, Ż, 81 535-04-58

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku VAT wg liter: A, B, Ć, F, H, L, M, O, Ś, U, Q, W, X, Y, Z, Ź, 81 535-04-66

  Obsługa deklaracji VAT z wykazanym zwrotem podatku. 81 535-04-63

  Trzeci Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3) 81 535-04-64

  Jednolite Pliki Kontrolne JPK, informacja VZM: 81 535-04-40

  Jednolite Pliki Kontrolne JPK: 81 535-04-40, 81 535-04-94

  Obsługa bezpośrednia podatników podatku dochodowego od osób prawnych 81 535-04-36

  Pierwszy Referat Kontroli Podatkowej (SKP-1) 81 535-04-69, 81 535-04-32, 81 535-04-33

  Drugi Referat Kontroli Podatkowej (SKP-2) 81 535-04-71, 81 535-04-48, 81 535-04-31

   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.11.2017 Data publikacji: 14.05.2015 14:13 Data ostatniej modyfikacji: 08.05.2019 14:12
  Autor: Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Bożena Birska-Gnyp
  Rejestr zmian