Telefony

  Telefony

  Telefony

   

  Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie
  tel.: 81 535-04-77


  Naczelnik (SNU) 81 535-04-54
  Pierwszy Zastępcza Naczelnika (SZN-1) 81 535-04-50
  Drugi Zastępca Naczelnika (SZN-2) 81 535-04-43

  Wieloosobowe Stanowisko Sekretariatu (SWS) 81 535-04-25
  Sekretariat 81 535-04-77
  Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko Spraw Karnych Skarbowych (SKK) 81 535-04-46, 81 535-04-45
  Pierwszy Referat Spraw Wierzycielskich (SEW-1) 81 535-04-60

  • Upadłości, przedawnienia, decyzje o zabezpieczeniu 81 535-04-60
  • Upomnienia 81 535-04-61

  Pierwszy Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE-1) 81 535-04-30,  81 535-04-22, 81 535-04-27
  Drugi Dział Egzekucji Administracyjnej (SEE-2) 81 535-04-23, 81 535-04-26, 81 535-04-79, 81 535-04-00
  Referat Zarządzania Dokumentami (SZD) 81 535-04-25

  • Kancelaria 81 535-04-76
  • Biuro Podawcze na Sali obsługi klienta 81 535-04-13

  Pierwszy Dział Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-1) 81 535-04-55

  • Podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości 81 535-04-39
  • Postępowania podatkowe w zakresie podatku dochodowego 81 535-04-35
  • Zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych 81 535-04-44

  Drugi Referat Podatków Dochodowych i Podatku od Towarów i Usług (SPV-2) 81 535-04-62

  • Postępowania podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług (VAT)  81 535-04-62, 81 535-04-65
  • Postępowania podatkowe w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od towarów i usług (VAT). Przeniesienie odpowiedzialności na spadkobierców. 81 535-04-59

  Referat Podatków Majątkowych i Sektorowych (SPM) 81 535-04-42

  • Podatek od czynności cywilnoprawnych 81 535-04-47
  • Podatek od spadków i darowizn 81 535-04-67
  • Podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn 81 535-04-16

  Drugi Referat Spraw Wierzycielskich (SEW-2) 81 535-04-57
  Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych 81 535-04-57 81 535-04-90
  Pierwszy Dział Rachunkowościj (SER-1) 81 535-04-95

  • Rachunkowość podatkowa dot. osób fizycznych i prawnych PIT-4R, PIT8AR 81 535-04-95
  • Rachunkowość podatkowa dot.: VAT osoby fizyczne i prawne, podatek dochodowy od osób prawnych, karta podatkowa /KP/, osoby duchowne /PPD/, podatek od sprzedaży nieruchomości /PIT-23, PIT-39/ 81 535-04-49
  • Rachunkowość podatkowa dot.: Ryczałt /PPE/, zasady ogólne, podatek liniowy /PIT-36, 36L/, spadki i darowizny /SD/, podatek od czynności cywilno-prawnych /PCC/ 81 535-04-70

  Drugi Dział Rachunkowości (SER-2)  81 535-04-51

  • Rachunkowość podatkowa dot.: Zajęcia Wierzytelności dotyczące PIT-37  81 535-04-51
  • Rachunkowość podatkowa dot.: Osoby fizyczne nieprowadzące dział. gosp.PIT-37, PIT-38 81 535-04-98
  • Rachunkowość podatkowa dot.: Sumy do wyjaśnienia, Zwrot VZM 81 535-04-68

  Dział Obsługi Bezpośredniej (SOB) 81 535-04-02

  • VAT 23, kasy fiskalne 81 535-04-01
  • E-Deklaracje 81 535-04-06
  • Zaświadczenia  81 535-04-15

  Referat Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej (SKI)
  Rejestracja, potwierdzenie profilu zaufanego e-PUAP 81 535-04-19, 81 535-04-28

  Pierwszy Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-1) 81 535-04-56

  • Obsługa bezpośrednia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wg liter: E, Ł, M, U 81 535-04-56
  • Obsługa bezpośrednia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wg liter:H, P, J, Ś,W, V, Z, Ź, Ż, 81 53-5-04-37
  • Obsługa bezpośrednia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wg liter: Kr-Kż, L, N, R, C, Ć, G, T, F, Ka-Kp, O, Q, Y  81 535-04-38
  • Obsługa bezpośrednia podatników podatku dochodowego od osób fizycznych wg liter:I, S, X, A, B, D  81 535-04-41

  Drugi Dział Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-2) 81 535-04-86

  • Obsługa bezpośrednia podatników podatku VAT wg liter: S, 81 535-04-86
  • Obsługa bezpośrednia podatników podatku VAT wg liter: E, I, K, N, 81 535-04-78
  • Obsługa bezpośrednia podatników podatku VAT wg liter: C, D, G, J, Ł, P, R, Sz, T, V, Ż, 81 535-04-58
  • Obsługa bezpośrednia podatników podatku VAT wg liter: A, B, Ć, F, H, L, M, O, Ś, U, Q, W, X, Y, Z, Ź, 81 535-04-66
  • Obsługa deklaracji VAT z wykazanym zwrotem podatku. 81 535-04-63

  Trzeci Referat Czynności Analitycznych i Sprawdzających (SKA-3) 81 535-04-64

  • Jednolite Pliki Kontrolne JPK,informacja VZM: 81 535-04-40
  • Jednolite Pliki Kontrolne JPK: 81 535-04-40, 81 535-04-94
  • Obsługa bezpośrednia podatników podatku dochodowego od osób prawnych 81 535-04-36

  Pierwszy Referat Kontroli Podatkowej (SKP-1) 81 535-04-69, 81 535-04-32, 81 535-04-33
  Drugi Referat Kontroli Podatkowej (SKP-2) 81 535-04-71, 81 535-04-48, 81 535-04-31


   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 10.11.2017 Data publikacji: 14.05.2015 14:13 Data ostatniej modyfikacji: 11.08.2020 11:49
  Autor: Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Monika Daniel
  Rejestr zmian