Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Obsługa osób niepełnosprawnych

  Piktogram: niesłyszącyJęzyk migowy

  Na podstawie art. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 roku o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie uprzejmie informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą skorzystać z pomocy środków wspierających komunikowanie się, w szczególności poprzez:

  • korzystanie z poczty elektronicznej,
  • przesyłanie faksów.

  Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie zapewnia dostęp do świadczenia usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN).

  Osoba niepełnosprawna w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz 1172 ze zm.), jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania z usług tłumacza ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenie powinno być złożone w formie pisemnej bezpośrednio do Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

  W urzędzie zatrudnieni są pracownicy przeszkoleni w zakresie komunikowania się językiem migowym.

  Piktogram: niepełnosprawniBez barier architektonicznych

  Budynek Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie w dużej części przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych tj.

  • do budynku wchodzi się z poziomu chodnika nie pokonując żadnych progów,
  • na sali obsługi wydzielono stanowisko przystosowane do obsługi osób na wózkach inwalidzkich,
  • toaleta na parterze przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

  W Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na sali obsługi bezpośredniej znajdującej się na parterze urzędu. Pracownicy Sali Obsługi Klienta zostali zobligowani do kompleksowej obsługi osób niepełnosprawnych lub wezwania merytorycznego pracownika do jego obsługi.

  Przed wejściem do urzędu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 01.06.2015 Data publikacji: 01.06.2015 11:01 Data ostatniej modyfikacji: 03.03.2020 13:48
  Autor: Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Monika Daniel