Informacja o działalności Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie

  Informacja o działalności Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie

  Informacja o działalności Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie

  Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie                                                  

  Siedziba Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie znajduje się przy ulicy Narutowicza 56 w Lublinie.

  Na czele urzędu stoi naczelnik, który podlega dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Naczelnikowi pomagają zastępcy oraz pracownicy. Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej.

  Dostępność architektoniczna

  Budynek Trzeciego Urzędu Skarbowego w Lublinie w dużej części przystosowany jest do obsługi osób niepełnosprawnych, tj.:

  • do budynku wchodzi się z poziomu chodnika nie pokonując żadnych progów,

  • na sali obsługi wydzielono stanowisko przystosowane do obsługi osób na wózkach inwalidzkich,

  • toaleta na parterze przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych.

  W Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na sali obsługi bezpośredniej znajdującej się na parterze urzędu. Pracownicy sali obsługi zostali zobligowani do kompleksowej obsługi osób niepełnosprawnych lub wezwania merytorycznego pracownika do jego obsługi.

  Przed wejściem do urzędu znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

  Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Trzecim Urzędzie Skarbowym w Lublinie poprzez wykorzystywanie środków wspierających komunikowanie się.

  Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą kontaktować się z urzędem poprzez:

  W kontakcie z urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo skorzystania usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN). Usługa ta jest realizowana po uprzednim powiadomieniu, które powinno być przekazane do urzędu co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych). 

  Powiadomienie może zostać przesłane w jeden z następujących sposobów:

  • pisemnie na adres: Trzeci Urząd Skarbowy w Lublinie, ul. Narutowicza 56, 20-016 Lublin;

  • mailem na adres: sekretariat.3us.lublin@mf.gov.pl;

  • faksem na nr 81 535 04 53.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 05.10.2020 Data publikacji: 01.06.2015 09:01 Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2020 10:23
  Autor: Natalia Darmochwał-Janik Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Bożena Birska-Gnyp