«Powrót

Konferencja w Lublinie na temat nowoczesnych form inwestowania

Konferencja w Lublinie na temat nowoczesnych form inwestowania

Konferencja w Lublinie na temat nowoczesnych form inwestowania

Dr Adam Zdunek – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej stoi w sali konferencyjnej przy mównicy. Obok, po prawej widać na planszy wyświetlany slajd z prezentacji pt. Opodatkowanie kryptowalut - wyzwanie racjonalnego ustawodawcy. Przed nim siedzi kilku uczestników spotkania.
Dr Ilona Skibińska-Fabrowska, dyrektor lubelskiego oddziału NBP mówi do mikrofonu podczas konferencji. W tle widać dwa rollupy z logo Wydziału Ekonomicznego UMCS i NBP
  • Ponad 100 osób wzięło udział w dwudniowej konferencji  „Inwestycje alternatywne 2019", współorganizowanej przez Wydział Ekonomiczny UMCS w Lublinie, Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Lublinie oraz Urząd Statystyczny w Lublinie.
  • Izbę Administracji Skarbowej w Lublinie reprezentował dr Adam Zdunek – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej.
Konferencja, która  odbyła się 26-27 listopada 2019 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie,  została objęta patronatem przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne.
Celem przedsięwzięcia  była wymiana poglądów i doświadczeń naukowców oraz praktyków w zakresie szeroko rozumianego funkcjonowania rynku inwestycji alternatywnych. „Naszym zamierzeniem jest  próba opisania rynku zarówno z perspektywy uczestników, jak i regulatorów. Zaprosiliśmy do dyskusji ekonomistów, finansistów, inwestorów, prawników, obserwatorów oraz innych badaczy zainteresowanych wskazaną tematyką" wyjaśniała dr Ilona Skibińska-Fabrowska, dyrektor lubelskiego oddziału NBP, witając gości, przybyłych z  polskich ośrodków naukowych ze Szczecina, Wrocławia, Warszawy, Krakowa, Lublina, Opola, Katowic i  Olsztyna.  
Na konferencji były poruszane m.in. zagadnienia dotyczące rynku nieruchomości, rynku towarowego, kryptowalut, inwestycji emocjonalnych, nowoczesnych instrumentów finansowych oraz aspekty prawne i podatkowe inwestycji alternatywnych. Wszystkie zagadnienia obejmowały nie tylko perspektywę uczestnika rynku, ale i regulatora.  
Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łęcznej dr Adam Zdunek wygłosił referat na temat: „Opodatkowanie kryptowalut - wyzwanie dla racjonalnego ustawodawcy". Wystąpienie dotyczyło ewolucji poglądów dotyczących opodatkowania obrotu walutą wirtualną w polskim systemie prawa podatkowego na przestrzeni ostatnich kilku lat.
Naczelnik US zwrócił uwagę na wątpliwości związane z opodatkowaniem obrotu kryptowalutami w stanie prawnym obowiązującym do końca 2018 roku Przytoczył stanowiska zarówno TS UE jak i polskich sądów administracyjnych tego okresu, które miały wpływ na kształtowanie się obowiązków podatkowych, zarówno pierwotnych „wytwórców" wirtualnej waluty jak również osób obracających nimi w sposób profesjonalny jak i okazjonalny. Następnie omówił kompleksowe rozwiązania, które polski ustawodawca wprowadził do prawa podatkowego po 1 stycznia 2019 r, w podatku dochodowym od osób prawnych jak i podatku dochodowym od osób fizycznych.