Inne podatki

Informacje dotyczące podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatku od spadków i darowizn, podatków i opłat lokalnych, gier hazardowych, podatku tonażowego, podatku od niektórych instytucji finansowych, podatku od wydobycia niektórych kopalin, opłaty skarbowej, podatku od sprzedaży detalicznej i opłaty od środków spożywczych znajdują się na stronie podatki.gov.pl. Poniższe linki otwierają nowe okna w serwisie zewnętrznym: