Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Deklaracja dostępności

  Urząd Skarbowy w Łukowie (Urząd) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Skarbowego w Łukowie.

  Data publikacji strony internetowej: 2017.03.01
  Data ostatniej dużej aktualizacji: 2017.03.01

  Stan dostępności cyfrowej

  Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  1. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronach są niedostępne,
  2. niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, ponieważ treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
  3. niektóre filmy zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, ponieważ zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy,
  4. nie wszystkie elementy treści strony zostały oznaczone właściwymi znacznikami.

  Przygotowanie deklaracji dostępności

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.07.23
  Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi: 2024.03.29

  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej skontaktuj się z Michałem Derusiem, koordynatorem dostępności cyfrowej w Izbie Administracji Skarbowej w Lublinie. Zgłoś to do nas adres e-mail bip.ias.lublin@mf.gov.pl lub telefonicznie +48 (81) 452 23 61.

  W zgłoszeniu podaj:

  1. swoje imię i nazwisko,
  2. swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
  3. dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
  4. opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

  Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

  Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

  Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

  Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści z Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

  Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę.

  Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań, związanych z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Szczegółowe informacje dotyczące dostępności architektonicznej siedziby Urzędu Skarbowego w Łukowie znajdują się w zakładce Dostępność.

  Ponadto w związku z ustawą o języku migowym i innych środkach wspierających komunikowanie się (Dz. U. z 2011 r. nr 209 poz. 1243) Urząd rozszerzył w tym zakresie katalog usług, które umożliwiają osobom niesłyszącym lub słabo słyszącym możliwość skontaktowania się z urzędem.

  Więcej informacji o na ten temat można w zakładce Dostępność.

  Informacje dodatkowe

  Wszystkie filmy, które nie zawierają audiodeskrypcji mają deskrypcję (transkrypt) tekstowy. Posiadają również napisy.

  Urząd Skarbowy w Łukowie dokłada wszelkich starań aby strona internetowa Urzędu była dostępna dla jak największej grupy użytkowników bez względu na wiek, poziom sprawności, używaną technologię i oprogramowanie.

  Jesteśmy świadomi tego, że dostępność jest procesem, nad którym pracujemy każdego dnia.

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 23.07.2020 Data publikacji: 23.07.2020 09:42 Data ostatniej modyfikacji: 29.03.2024 09:30
  Autor: Bożena Birska-Gnyp Osoba publikująca: Bożena Birska-Gnyp Osoba modyfikująca: Magdalena Wierzejska