Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 505 ze zm.) Dyrektor Izby Administracji Skarbowej jest organem administracji rządowej niezespolonej, podlegającym Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, który podlega ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej wykonuje zadania znajdujące się w zakresie właściwości określonej ustawowo. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej jest organem podatkowym wyższego stopnia w stosunku do naczelnika urzędu skarbowego. Dyrektor IAS wykonuje swoje zadania przy pomocy kierowanej przez siebie Izby Administracji Skarbowej. Minister Rozwoju i Finansów w drodze zarządzenia określa organizację izby administracji skarbowej oraz nadaje jej statut.

  Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie niektórych podatników i płatników, w odniesieniu do których zadania są wykonywane przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwy miejscowo (Dz. U. z 2017 r., poz. 437). Zarządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie organizacji jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MRiF poz. 41).

  Izba Administracji Skarbowej jest państwową jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 284 ze zm.).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 18.08.2017 Data publikacji: 13.05.2015 12:51 Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2020 12:37
  Autor: Marta Szpakowska Osoba publikująca: Marta Szpakowska Osoba modyfikująca: Magdalena Wierzejska
  Rejestr zmian