Informacja o działalności Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie

  Informacja o działalności Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie

  Informacja o działalności Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie

  Siedziba Drugiego Urzędu Skarbowego w Lublinie znajduje się przy ulicy Szeligowskiego 24 w Lublinie.

  Na czele urzędu stoi naczelnik, który podlega dyrektorowi Izby Administracji Skarbowej w Lublinie. Naczelnikowi pomagają zastępcy oraz pracownicy. Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie jest jednostką Krajowej Administracji Skarbowej. 

  Dostępność architektoniczna

  Sala obsługi klienta - znajduje się na parterze budynku, do której prowadzą drzwi automatyczne bez progów. Na sali obsługi klienta rozmieszczone są miejsca do skorzystania ze stolika i krzeseł. Wejście główne - zbudowane jest bez przeszkód w postaci progów, umożliwiające przejazd wózka inwalidzkiego. Komunikacja - przemieszczanie z parteru na kolejne piętra możliwe jest przy użyciu nowoczesnej windy osobowo-towarowejz automatycznie rozsuwanymi drzwiami. Budynek wyposażony jest w toalety przystosowane dla osób  - znajdują się one również na parterze budynku. Parking urzędu - posiada miejsca przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

  Osoby uprawnione, tj. osoby mające trwałe lub okresowe trudności w komunikowaniu się i wymagające w związku z tym wsparcia z organami administracji publicznej, mogą korzystać z pomocy przy załatwianiu spraw w Drugim Urzędzie Skarbowym w Lublinie poprzez wykorzystywanie środków wspierających komunikowanie się. 

  Osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą kontaktować się z urzędem poprzez:

  W kontakcie z urzędem osoba niesłysząca lub słabo słysząca ma prawo skorzystania usług tłumacza posługującego się polskim językiem migowym (PJM), systemem językowo – migowym (SJM), sposobami komunikowania się osób głuchoniemych (SKOGN). Usługa ta jest realizowana po uprzednim powiadomieniu, które powinno być przekazane do urzędu co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą (z wyłączeniem sytuacji nagłych). 

  Powiadomienie może zostać przesłane w jeden z następujących sposobów:

  • pisemnie na adres: Drugi Urząd Skarbowy w Lublinie, ul. Szeligowskiego 24, 20-883 Lublin;

  • mailem na adres: sekretariat.2us.lublin@mf.gov.pl;

  • faksem na nr 81 452 24 04.

  Obsługi osób ze szczególnymi potrzebami dokonują osoby pracujące na sali obsługi klienta.  W razie konieczności pozostali pracownicy urzędu schodzą do sali obsługi klienta.

  Urząd dysponuje również pracownikiem przeszkolonym w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.

  Informacje na temat załatwiania spraw w urzędzie udzielane są na stanowiskach sali obsługi zgodnie z oznaczeniami lub pod numerem telefonu 81 452 24 40, 81 452 24 14.

  Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

  Pliki do pobrania

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 30.09.2020 Data publikacji: 28.05.2015 10:13 Data ostatniej modyfikacji: 08.10.2020 10:12
  Autor: Natalia Darmochwał-Janik Osoba publikująca: Natalia Darmochwał-Janik Osoba modyfikująca: Bożena Birska-Gnyp