Status prawny

  Status prawny

  Status prawny

  Zgodnie z art.11.1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, Naczelnik Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego jest organem KAS.
   
  Terytorialny zasięg działania Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej obejmuje obszar województwa lubelskiego.
   
  Główna siedziba Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego znajduje się w Białej Podlaskiej.
   
  Naczelnika urzędu celno-skarbowego powołuje szef Krajowej Administracji Skarbowej na wniosek dyrektora izby administracji skarbowej.
   
  Naczelnik urzędu celno-skarbowego wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu celno-skarbowego.
   
  Zgodnie z art. 36.1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, urząd celno-skarbowy wraz z podległymi oddziałami celnymi są jednostkami organizacyjnymi KAS.
   
  Lubelski Urząd Celno-Skarbowy jest jednostką organizacyjną KAS obsługującą Naczelnika Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej. 
   
  W skład Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego wchodzą delegatury urzędu  w Białej Podlaskiej, Lublinie i Zamościu oraz oddziały celne. Delegaturami kierują zastępcy naczelnika urzędu.
   
  Zgodnie z art. 37  ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej, w sprawach organizacyjno-finansowych izba administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi oraz urzędami celnymi stanowi jednostkę organizacyjną, której kierownikiem jest dyrektor izby administracji skarbowej.
   

  Zakres działania, terytorialny zasięg oraz organizację urzędu celno-skarbowego określają w szczególności:

  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r., poz.505z późn. zm.)
  • ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1948);
  • zarządzenie Ministra Finansów  w sprawie organizacji Krajowej Informacji Skarbowej, izby administracji skarbowej, urzędu skarbowego, urzędu celno-skarbowego i Krajowej Szkoły Skarbowości oraz nadania im statutów (Dz. Urz. MF z 2019 r., poz. 12);
  • zarządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie utworzenia delegatur jednostek organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej oraz terytorialnego zasięgu ich działania i siedzib (Dz. Urz. MRiF z 2017 r., poz. 42);
  • rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie terytorialnego zasięgu działania oraz siedzib dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników urzędów skarbowych i naczelników urzędów celno-skarbowych oraz siedziby dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 393 ze zm.);
  • ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.);
  • przepisy odrębne;
  • Regulamin organizacyjny Lubelskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białej Podlaskiej
   
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 20.02.2017 Data publikacji: 20.02.2017 10:07 Data ostatniej modyfikacji: 17.06.2020 08:44
  Autor: Izba Administracji Skarbowej w Lublinie Osoba publikująca: Marcin Czajka Osoba modyfikująca: Bożena Birska-Gnyp