Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Kontrola zarządcza

  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Lublinie jest zobowiązany do zapewnienia adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej w kierowanej jednostce. Zgodnie z art. 68 ustawy o finansach publicznych (j.t.Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej jest zapewnienie w szczególności:

  •     zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi;
  •     skuteczności i efektywności działania;
  •     wiarygodności sprawozdań;
  •     ochrony zasobów;
  •     przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania;
  •     efektywności i skuteczności przepływu informacji;
  •     zarządzania ryzykiem.

  Pliki do pobrania