«Powrót

Wagony z papierosami

Wagony z papierosami

Wagony z papierosami

Widok na kilkadziesiąt wagonów z kontenerami. Na pierwszym planie wagon z pelletem i owinięte czarną folią pakunki.
Noc. Przy wagonie stoi funkcjonariusz służby celno-skarbowej a przed nim leżą owinięte czarną folia pakiety

Blisko 18 tys. paczek nielegalnych papierosów ujawnili w ostatnich dniach funkcjonariusze lubelskiej KAS. Wszystkie ujawnienia miały miejsce w pociągach towarowych.

28 listopada 2021 r. funkcjonariusze Oddziału Celnego w Małaszewiczach skontrolowali jeden z wagonów pociągu towarowego wjeżdżającego z Białorusi. Skład został wcześniej poddany prześwietleniu urządzeniem RTG. Z analizy obrazu wynikało, że w jednym z wagonów może znajdować się nielegalny ładunek.

W wyniku rewizji funkcjonariusze ujawnili, pod warstwą przewożonego pelletu drzewnego, 12,8 tys. paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy.

Z kolei w wyniku kontroli czterech składów towarowych w Oddziale Celnym w Terespolu do magazynu lubelskiej KAS trafiło ponad 5 tys. paczek nielegalnych papierosów. Wyroby tytoniowe ukryte były m.in. w zaczepach wagonów, podwoziach oraz ładunku drewnianej zrębki.

Ujawnienia w Terespolu były wynikiem wspólnych działań funkcjonariuszy Oddziału Celnego w Terespolu oraz Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej.

W sprawach zostały wszczęte postępowania karne skarbowe.

Łączna wartość rynkowa wszystkich udaremnionych prób przemytu to ponad 270 tys. zł.